Лизингът е удобна форма за финансиране на покупката на автомобил, която вече може да се използва не само от предприемачи, но и от частни лица. И все пак тази услуга е много по-популярна сред собствениците на фирми. Преди да вземете решение за такова решение обаче, трябва да знаете, че можете да използвате двете му форми: оперативен и финансов лизинг. По какво се различават те един от друг и кой може да е по-полезен във вашия случай?

  Лизингът на автомобил е услуга, която съчетава елементите на заем и лизинг. На практика това означава, че лизингополучателят използва превозното средство съгласно условията на договора, но самият предмет се предоставя само за определен период от време (лизингополучателят не става собственик на автомобила). За да изчислите цената на такова решение, струва си да проверите калкулатора за лизинг на автомобили.

Какво е оперативен лизинг и кой може да го използва?

  Един от видовете лизинг е оперативният лизинг. Тя ви позволява да финансирате покупката на автомобил, без да използвате собствени средства. Какво е оперативен лизинг? Какви са характеристиките?

  Оперативният лизинг се характеризира с факта, че неговият предмет е класифициран като актив на лизингодателя, т.е.компанията, която изберете. Данъчно признатите разходи на лицето, което използва артикула, включват всички месечни вноски, както и първоначалната такса, която плащате при подписване на договора – това е вид собствен принос.

  Поради факта, че при оперативния лизинг предметът на договора остава собственост на дружеството, то има право да извършва амортизационни отписвания. Този формуляр може да се използва от всеки предприемач, както и от физическо лице – при потребителски лизинг.

   След края на срока на договора лизингополучателят получава правото да закупи използвания артикул, например автомобил, на цената за изкупуване, посочена в договора.

Оперативен лизинг и ДДС

  От гледна точка на данъчното законодателство оперативният лизинг се третира като услуга, поради което ДДС се начислява ежемесечно за всяка вноска. Важното е, че в случай на този вид финансиране, данъкът винаги е 23%. Това е вярно, дори ако наетия обект е обект на 8% ставка на ДДС. При тази форма на лизинг няма задължение за плащане на ДДС в пълен размер при подписване на договора. Сборът от договорените такси минус дължимия ДДС трябва да съответства поне на първоначалната стойност на дълготрайните активи.

Източник: jet-credit.com