Думата „кредит“ е еднозначно свързана с банков продукт, чиято характерна черта е лихвеният процент при определен процент. Търговският кредит обаче е от съвсем различен характер и най-често не може да става въпрос за отпускането му в замяна на определен процент, който може да представлява допълнителен доход на заемодателя.

  Дали обаче търговският кредит е напълно безплатен? Обикновено не носи лихва, но клиентът, който го използва, може да загуби правото на отстъпката, която би могъл да получи с незабавно плащане при получаване на фактура за доставените стоки или предоставените услуги.

  Това, което ясно отличава търговския заем от, например, паричен заем , е липсата на лихва и предприемачът, който предоставя такъв ангажимент, не начислява никаква комисионна за присъединяването му или други допълнителни такси, които най-често се начисляват на клиента в банка.

  Може да се каже, че цената на търговския кредит е цената на клиента, който не използва отстъпката, предлагана от продавача – отстъпка за незабавно плащане.

Договор за търговски кредит – на какво да обърнете внимание?

  Как изглежда договорът за търговски кредит? Законът не посочва, че трябва да бъде в писмена форма. Шаблонът може да бъде изготвен от заинтересовани страни и на практика предприемачът, отпускащ този вид заем, подготвя договора и го предоставя на клиента за проверка. Най-често това е под формата на устно споразумение.

Какво трябва да съдържа такова споразумение? На първо място, елементи като:

  • данни на страните,
  • дата на отложено плащане,
  • сумата на плащането.

  Случва се страната, предоставяща търговския кредит, да поиска известна гаранция, например под формата на допълнителна застраховка.

  Как да резервирам търговски кредит? Договорът може да представлява основата за правилното вписване на такъв пасив в данъчната книга на приходите и разходите, като част от сетълменти за доставка на стоки и услуги. Те се записват в синтетичната сметка на екип 2 „Разплащания с доставчици“. От страна на дебита, изплащането на търговския кредит е включено в тази сметка.

Източник: Всички кредити