Клиентът не трябва да сменя мястото на работа преди да изтегли кредита, тъй като това може дори да стане причина за отказ на ангажимента. Ако по време на изплащането на ипотеката финансовото състояние на клиента се промени – той загуби работата си или заеме друга работа – обикновено той трябва да информира банката, където се изплаща ипотеката.

    Преди банката да отпусне ипотека, тя ще провери задълбочено клиента по отношение на неговите способности, т.е. способността да изплати задължението в съответствие с графика. Размерът му се влияе от това колко печели кандидатът и какви са месечните му задължения. Банките вземат предвид много повече параметри, но доходът или работното място са ключови тук. Така че си струва да знаете какво се случва, когато смените работата, когато изплащате вече отпусната ипотека. Клиентът трябва ли да информира заемодателя за това? Какво може да направи той в такава ситуация?

Ипотека – какво е това?

  Ипотеката е финансово задължение, което най-често се предоставя за финансиране на покупка на недвижим имот или за други жилищни разходи. Специална особеност на такъв заем е неговата сигурност под формата на ипотека, учредена в полза на банката в поземления и ипотечния регистър. Благодарение на него банката може ефективно да възстанови вземанията си, ако клиентът престане да плаща задължението, например поради загубата на основния източник на печалба.

  Как да взема ипотека? Трябва да съберете всички необходими документи – доходи и тези относно имота, който купувате, върху който ще бъде обезпечена ипотеката. Къде е най-доброто място да го вземете? Когато офертата включва най -ниската цена на ангажимента.

   Струва си да проверите не само лихвения процент по такъв заем, но и общите разходи за поемане на задължение. Заемният калкулатор може да го покаже. Той също така ще изчисли годишния реален лихвен процент. И двата параметъра показват реалните разходи за поемане на отговорност с ипотечна гаранция.

   Преди клиентът да подаде заявление за ипотека, той трябва да провери какъв ангажимент може да си позволи. Размерът му не може да бъде по-висок от кредитоспособността, изчислена въз основа на доходите и направените редовни разходи, както и фиксираната сума, с която човек трябва да разполага на издръжка. Как да изчислим кредитоспособността? Онлайн калкулаторите помагат за това.

Източник: http://creditolandia.net/