На всеки човек може да се случи да изпадне в труден момент, да загуби работата си или да се случи нещо неочаквано, което да доведе до невъзможност за погасяване на месечните такси по кредит. В такъв момент е важно да се разбере, че винаги има начин.

1. Искане за преструктуриране на кредит:

Ако не можете да се справите с плащанията, свържете се с банката с искане да преразгледа условията на кредита. Това се нарича преструктуриране. Банката може да намали лихвата по кредита, да намали месечното плащане или да отпише вече начислени глоби и неустойки.

За това кредитополучателят трябва да има обективна причина да не плаща кредита – трудна житейска ситуация. Например, ако загубите работата си, излезете в отпуск по майчинство или по болест и временно доходите спадат. Причината трябва да бъде доказана с документи.

2. Искане за ваканция по кредит:

Това означава временно отлагане на плащанията по кредита. Има два вида кредитни ваканции: „нови“, които бяха въведени във връзка с разпространението на COVID-19 и „стари“. Като двата вида ваканция, действат по същия начин: периодът на гратисния период се избира от самия кредитополучател (като не може да продължи по-дълго от 6 месеца).

3. Искане за рефинансиране на кредита:

Сравнете лихвата по вашия кредит със средната лихва на подобни кредити в други банки. Ако в друга банка предлагат по-добри лихви, може да кандидатствате при тях за рефинансиране. По същество това означава да вземете нов кредит по специална програма на по-ниска лихва. Месечното плащане ще намалее и ще бъде по-удобно да изплащате кредита.

Имайте предвид, че има няколко условия, които трябва да вземете под внимание:

  • Банките рядко рефинансират кредити от свои кредитополучатели, така че най -вероятно ще трябва да се свържете с нова банка.
  • Не трябва да има просрочия по кредитите – рефинансирането е достъпно само за дисциплинирани кредитополучатели.
  • Кредитополучателят трябва да извърши поне шест плащания по съществуващ кредит, преди да има възможност за рефинансиране.

Източник: https://zalojni-kashti.com/