Счетоводните фирми са все повече търсени, а счетоводните услуги включват в себе си множество аспекти. Преди всичко това е разнообразие от услуги – от водене на счетоводството, изготвяне на отчети и справки, до подаване на документите в НАП и НОИ.

Професионалното водене на счетоводството позволява на ръководителя да взема решения без риск да получи санкции от страна на данъчните служби и проверяващи инстанции. Не се налага да се напомня за края на отчетния период и срока за подаване на декларации. В списъка на счетоводните услуги са включени отчети на банкови и касови операции, оформяне и отчет на първични документи, приходни и разходни касови ордери, оформяне и водене на касовата книга. Подготовката, съгласуването и оформянето на пакета документи за получаване на кредитен заем и други финансови оперции са също в списъка на счетоводните услуги.

По отношение на работната заплата се включват много дейности. Изчисляване на работната заплата, в т.ч. отпуск, временна неработоспособност, видовете удръжки и техните начислявания,  подготовка и оформяне на документите за разплащане с работниците (ведомост, разходни ордери или по банков път) – всичко това е включено в списъка за услуги от счетоводната фирма.

Необходими са висококвалифицирани счетоводители за да се справят с непрекъснатите промени в данъчното законодателство. Процедурата по начисляване на задължителните плащания често се сменя, което изисква от собственика на бизнеса да има силен счетоводен екип или да се довере на доказала се в счетоводния бранш фирма.

Всяка една грешка има сериозни последствия, които не толкова могат да се отразят на финансовите резултати, но и да поставят под заплаха съществуването на компанията и да доведат до наказателна отговорност. Това заставя ръководството на предприятието да привлекат компетентни специалисти в областта на счетоводството и финансите.

Компетентните сътрудници в добра счетоводна фирма ще ви избавят от данъчни и финансови рискове. Те ще ви икономисат време и пари, ще ви помогнат да оптимизирате системата за данъчните плащания на предприятието, ще проверят отчета за дейността на вашата фирма. Това е отлична помощ за стабилност на вашия бизнес и оптимална печалба.

Всяка фирма, предприятие и всякакъв друг икономически субект самостоятелно създава своята отчетна политика в съответствие с действащото в страната законодателство и отрасловите стандарти. За всяко направление в отчета фирмата избира най-удобния начин за водене на счетоводството от разрешения списък. Ако по конкретен въпрос в нормативната система няма посочен метод за водене на счетоводството, то фирмата може сама да си разработи оптимална схема в съответствие с препоръките за отрасъла.