Самостоятелната смяна на щрангове се налага в случаите, когато останалите собственици не желаят това да се случи в целия вход. Това, разбира се, се отнася за старите жилищни кооперации, където всяка система е изградена от метални тръби, най-добрите за времето си.

С годините на ползване те са корозирали и това налага смяната на хоризонталните и вертикални тръби, свързващи абонатната станция с последния етаж. Нужно е да се поставят нови тръби за да се осигури качествена вода за всеки етаж, да работи нормално канализационния щранг и да няма проблеми с отоплението. Когато не се реши този ремонт от всички заедно, то отговорните собственици започват тази смяна сами. Така направената смяна на щрангове е по-скъпа и изисква повече отговорност. Задължително е да се направи с професионалисти, за да не се наложи ремонт на ремонта.

При смяна на вертикалните тръби в апартамента задължително трябва да се остави достъп до тях, защото при следващ ремонт на съседите може да се наложи да се ползват за връзка. Самостоятелната смяна на тези тръби крие и много опасности при връзката със старите метални тръби на съседите. Тя е със своите предимства както за собствениците, така и за съседите им. Последните са защитени от наводнени, но за съжалени хората, направили този ремонт самостоятелно не могат да са спокойни. Когато съседите над  и до тях са със стари тръби винаги съществува вариант да бъдат наводнени.

За да се започне ремонта е нужно да бъде информиран домоуправителя и съседите от горните етажи, за да не ползват канализацията в деня на ремонта. Домоуправителят се задължава да спре водата в този ден, за да се направи смяната на вертикалните тръби.

При смяната на щранговете ще се ползват съвременни тръби, които са много разнообразни. Собственикът ще направи своя избор като има предвид и бюджета, заделен за тази цел. Икономически изгодни и с добри показатели са тръбите от полипропилен. Те са леки, с приятен естетичен вид, не корозират, имат дълъг срок на експлоатация.

И така самостоятелната смяна на щрангове е добро решение, но не може да се получи този резултат, който е налице при цялостната смяна.