Определяне реалното състояние на щранговете е от голямо значение за работата на всяка система в многожилищните сгради. Наблюдава се преходния диаметър на тръбите, наличие на деформации. За всичко това има и специализирани уреди и инструменти.

За смяната на щрангове в старите постройки не е необходима тази оценка, защото проблемите с щранговете са видими. Появата на течове по тръбите е последния проблем, който не трябва да се допуска. Всяка една шупла по щранга е напълно вероятно да протече и тогава всичко се скапва – отнощенията със съседите, излишни разходи за възстановяване на нанесените щети. За проблемите със старите метални тръби има много доказателства – влошено качество на водата, запушване на каналите. Това е нормално състояние на металните тръби след толкова дългото им ползване – те са на служба повече от 40 години, а корозията не прошава на метала.

Смяна на вертикалните тръби се налага в повечето случаи при основен ремонт. Тогава им се прави различно декоративно покритие, разместват се различни аксесоари и мебели. Като се имат предвид всички тези обстоятелства, смяната на щрангове е задължителна. Препоръчва се смяна на всички хоризонтални и вертикални тръби от абонатната до последния етаж в съответния вход. Ако това не се направи, то напълно възможно е да се появи проблем в неподменената тръба, а това ще бъде свързано с нови разходи.

Целесъобразно е да се напрви правилен избор на тръбите, които ще се ползват за смяна на щрангове. Тук може да възникне трудност, защото производители и търговци уверяват, че именно тяхната стока е най-добрата. Изборът се затруднява и от това, че под общото наименование пластмасови тръби се предлагат такива от най-различни полимери. Широко приложение намират тръбите от полипропилен, които имат редица предимства. Стабилни са при нагряване, понасят смяната на температурата, лесно се закрепват към стената, не корозират. Всичко това определя и продължителния им срок на ползване.

Освен това те са предпочитани за смяна на щрангове, защото понасят въздействието на различни химически препарати за разтваряне на мазнини, напора на тръбопровода, леки и удобни за работа са. За да сте сигурни в качествената смяна на щранговете, потърсете в интернет подходяща фирма за ВиК услуги и се доверете на нейните професионалисти.