Ако сте имали впечатление, че човешкото тяло е спряло да се развива, помислете още веднъж. Оказва се, че някои хора имат кост в коляното си, наречена фабела. И докато тази малка кост с неизвестна функция в миналото е регресирала през последното столетие и половина се среща все по-често. През 1875 г. около 18% от изследваните хора са имали фабела. Броят намалява до 11% през 1918 г. Но през 2019 вече 39% имат тази мистериозна кост. Това доказва че човекът не спира да се еволюира и развива, дори и в сегашното време.