Смятате, че вземането на паричен заем е сложно? Закупуването на грешен банков продукт може да ви доведе до финансови проблеми. Затова прочетете правилата за отговорно кредитиране и изберете продукт, който отговаря на вашите възможности.

   Заемът може да бъде добро решение в случай на големи непланирани разходи (например скъп ремонт на автомобил). Това е най-лесният начин да получите допълнителни пари и – най-важното – не е задължително да е скъпо. Достатъчно е да разгледате добре всички фактори, влияещи върху общите му разходи и да анализирате внимателно офертата.

Вземете назаем толкова пари, от колкото наистина имате нужда

  Тъй като сте решили да поемете финансов ангажимент, имате нужда от допълнителни пари, например за ремонт на апартамент или просто искате да сбъднете мечтата си. Определете вашите нужди и помислете колко пари имате нужда. Ще трябва да върнете всяка сума, заета от банката в излишък. С увеличаване на размера на кредита, размерът на месечната вноска се увеличава и много кредитополучатели имат проблем с изплащането му. Това е така, защото сумата, която са поели да връщат редовно, просто ги надвишава.

  На първо място, анализирайте колко може да бъде вашата месечна вноска, за да можете лесно да плащате текущи такси и сметки, да плащате за храна, да отговаряте на материалните нужди на семейството, да имате пари за удоволствия, образование и всичко останало, което принадлежи към вашата редовна разходи.

Анализирайте всички разходи по кредита

  Цената на паричния заем включва не само лихвения процент. Въпреки че за това информират банките в своите реклами. Колкото по-ниска е стойността му, толкова по-малко ще платите за заема.

На какво друго да обърнете внимание?

Има някои нюанси и съвети, на които трябва да обърнете внимание, когато кандидатствате за заем, още повече, преди да сключите сделка.

  • Възможност за предсрочно погасяване на заема без ограничения за срокове, размер и без начисляване на глоби.
  • Лоялна система за изчисляване на лихви за забавено плащане.
  • Възможност за преструктуриране на дълга (удължаване на условията за кредит, промяна на графика за плащане, намаляване на комисионната).
  • Няма нужда да предоставяте удостоверение за доход или да привличате поръчители (в някои случаи, напротив, гаранцията е полезна за потвърждаване на надеждността на клиента).
  • Липса на обезпечение, което в случай на неплащане на дълга ще стане собственост на банката.
  • Валутата на заема трябва да бъде същата, в която лицето получава доход.