Както знаете домоуправителят отговаря за всичко, случващо се в сградата, в която живее. Неговата задача въобще не е лека и за това вече все по-често в блоковете няма желаещи за тази работа. Дори назначените домоуправители в един момент не издържат на напрежението или не могат да съчетаят това си занимание с професионалните задължения и се отказват.

В такъв случай сградата остава без отговорник, което обаче е недопустимо. За да може никой от блока да не се ангажира с неприятна за него задача, се наема професионален домоуправител. Естествено срещу заплащане, което не е високо пък и разделено по равно на всички живущи въобще не е много, този човек ще се заеме с отговорната задача да следи изправността и всичко случващо се в сградата.

Предимство на професионалния домоуправител е това, че му се плаща за задълженията за разлика от това някой от живущите да е управител. Той естествено има пълната отговорност за жилищната сграда, но може да не живее в нея. Трябва обаче да се погрижи живущите да могат да се срещнат с него при нужда. Трябва да  изслушва техните притеснения и да се съобразява с тях, защото за това му се плаща.

Професията професионален домоуправител не е една от най-търсените, нито една от най-високо платените, но ако сте с добро сърце и разбира се мислите, че ще се справите, е подходящата за вас. Разбира се, ако се откажете от задачата, трябва да го съобщите на работодателя си и имате пълното право да напуснете.

Има много неучтиви домоуправители,  които биват много бързо уволнени от работодателите, защото преди всичко вие трябва да умеете да контактувате с хора, да ги успокоявате при нужда и заедно да решавате проблемите със сградата. Един професионален домоуправител също трябва да е запознат със слабите места на блока, за да не стане инцидент при земетресение или друга подобна стихия.

Ако все пак сте решили да се занимавате с това, трябва да знаете, че няма точно определена цена. Тя се определя от големината на задълженията, които поемате, периода, за който сте наети, и допълнителни уговорки с работодателите. Вече сте запознати с всички тънкости и подробности относно професията и сте готови за професионален домоуправител.