Най-важно е да разберете и запомните, че колкото повече документи се изискват от институцията, то толкова по-ниска е лихвата по кредита.

Банковите и финансови институции отпускат кредити с ниска лихва, когато имат доверие в кредитополучателя. Поради тази причина е необходимо да представите надеждни доказателства, че банката може да вярва във вас.

Какво банките разбират под надеждност на кредитополучателя:

  • Добра кредитна история –  тя ще е такава, в случай, че вече сте имали кредити или кредитни карти без значение в коя банка, и редовно сте плащали като не сте допускали забавяния.
  • Трудовото ви възнаграждение се изплаща по банков път – За такива клиенти, на които заплатата се превежда в съответна банка, тя винаги предлага изгодни оферти и ниски лихви по кредитите.
  • Доказване на доход – В случай, че заплатата ви не се изплаща по банков път,  за да докажете официално дохода си е наложително да представите в банката удостоверение.

Запомнете: Не е нужно да се застраховате от банката, която ви е отпуснала потребителски или стоков кредит.

Но при някои видове кредити, застраховката е много желателна и препоръчителна за вас. При кои кредити е наложително да се застраховате:

  • При ипотечните кредити;
  • В случай, че обезпечите голяма сума с имущество;

Напоследък в банковия сектор се появи тенденция да се повишава лихвения процент по кредита, ако кредитополучателят откаже доброволната застраховка. При подобна ситуация, трябва внимателно да се замислите за ползата от застраховката. Имайте в предвид, че банките не работят само с една застрахователна компания, затова сравнете цените в няколко застрахователни компании, акредитирани от банката и изберете полица там, където е по-евтино.

Запомнете: Необходимо е внимателно да прочетете договора за кредит и да го изплащате редовно.

Прочетете внимателно договора преди да го подпишете (особено текстът, написан с дребен шрифт). Ако не се чувствате достатъчно уверен в собствените си финансови познания, вземете със себе си някой, който разбира от финанси и му имате доверие. Изяснете всичко, което не е ясно за вас със специалистите на банката. Обърнете внимание на скритите такси, комисионни, лихви и неустойки.

Източник: https://finance5.bg/