За продавачите на недвижими имоти най-уверените клиенти са тези, които възнамеряват да купуват с пари в брой, защото вече имат пари в брой. Потенциалните купувачи, които трябва да получат ипотека за тази цел, са по-малко надеждни – може да се окаже, че въпреки всички договорености и подготовка, продажбата в крайна сметка няма да се осъществи, тъй като въпросният заем няма да им бъде отпуснат.

Следователно за много продавачи е необходимо обещание за заем, известно още като банково обещание или обещание за заем, ако искате да закупите недвижим имот за заем. Но какво е обещание за заем и наистина ли ви дава пълна увереност, че отговорът на банката на заявлението за заем ще бъде положителен?

Обещанието от банка обикновено е под формата на официален документ, заверен с печата на дадена институция. Той съдържа информация за сумата, до която банката е готова да отпусне заем на дадено лице, т.е.на практика за неговата кредитоспособност. Обещание за заем може да бъде издадено въз основа на:

  • информация за финансовото състояние на човек
  • информация за финансовото състояние и информация за имота.

Противно на външния вид, разликата е доста значителна, защото можем да се опитаме да получим първия от посочените видове обещания, преди да започнем търсенето на къщата или апартамента, и за да получим втория от горните видове обещания, трябва вече имате предварително избрана конкретна оферта. От друга страна, даването на обещание за даден имот е още по-добро потвърждение на факта, че потенциалният купувач има достатъчна кредитоспособност за продавача.

Защо? В такава ситуация има по-малък шанс банката да се оттегли от обещанието, което ще бъде разгледано по-подробно по-долу. Обещанието обикновено важи за 30 или 60 дни. Очевидно е, че той не може да бъде валиден за неопределено време, тъй като колкото повече време минава, толкова по-вероятно е финансовото състояние на потенциалния кредитополучател да се промени и следователно неговата кредитоспособност ще намалее или се увеличи.

Ако обещанието е изтекло, не се притеснявайте – можем да помолим банката да издаде друго. Трябва обаче да сме наясно, че ако нещо се е променило в живота ни от предишния път, съдържанието на обещанието също може да е различно.

Заеми от заложни къщи

заем от заложна къща

Заложните къщи предлагат услугите си на кредитополучатели, които нямат други възможности за бързи пари. Лихвените проценти по заемите в заложни къщи варират в зависимост от държавата и обикновено се представят като такси, но е по-полезно да сравнявате заемите по отношение на годишен процент.

За да получите заем от заложна къща, отивате в заложна къща с ценност, която притежавате и сте готови да оставите като обезпечение. Специалист оценява стойността, състоянието и потенциала за препродажба на артикула, след което решава дали да предложи заем.