И до днес не много хора успяват да решат сами въпроса с жилищата. И за мнозинството единственото решение на проблема е целенасочена и възстановима финансова помощ от кредитиращи организации. Тя може да бъде предоставена под формата на ипотека или банката ще ви предложи жилищен кредит. Но какво е това и какви са разликите между две на пръв поглед подобни понятия, не всеки знае.

Какво е жилищен кредит?

  Нека да определим какво е жилищен кредит. Тази концепция означава специална форма на кредитиране, предоставена от банките, за да предостави на клиента възможност да закупи жилищно пространство, да извърши ремонт, да подобри условията и да извърши строителни работи. Жилищният кредит има своите предимства и недостатъци. Една от основните причини за популярността на продукта е неговата простота на дизайна.

  Условията за получаване са малко по -прости от тези на ипотека, тъй като няма нужда от задължителна застраховка. Но основната характеристика на такова кредитиране се счита за обезпечение. Такова заемане не води до залог на придобития или реконструиран недвижим имот, което не може да се каже за ипотека. Значителен недостатък са високите месечни плащания. Имот заем се издава в съответствие с политиката на банката и всяка структура има своя собствена.

  Характеризира се с по-високи годишни лихвени проценти от 12%, но по-кратък период на кредитиране (средно 5-7 години). Издаването се извършва при наличие на залог. Също така, жилищен кредит се издава без да се плаща първоначално плащане.

Каква е разликата между ипотечен и жилищен кредит?

  След като прочетете горната информация, можете да видите разликата между жилищен заем и стандартна ипотека. Основната разлика, както бе споменато по -рано, се крие във факта, че банката не ограничава правата на кредитополучателя върху обекта. Ако човек е теглил жилищен кредит за апартамент, той веднага става нейната пълна собственост. Следователно, човек може да се разпорежда с него по своя преценка.

  Дори ако жилищният заем все още не е изцяло погасен, настоящият собственик на имота има право да дарява, заменя, дава под наем и т.н. При ипотечен кредит рисковете на банките са по -високи, поради което те приемат закупения обект като обезпечение, което действа като гаранция, че банката няма да загуби парите си. Ако кредитополучателят загуби способността си да изпълнява задълженията по дълга, заемодателят може законно да конфискува обезпечението и да го продаде, за да не понесе загуби.

  Докато кредитополучателят не изплати изцяло средствата, натовареното жилище не може да бъде продадено, променено или дарено. Има и други важни отличителни критерии за кредитиране на жилища.

  Ипотеките за подобряване на жилищните условия се издават по -бързо и по -лесно. Основните му предимства са:

  • срокове на погасяване от 3 до 20 години;
  • размер на заема от 60 хиляди до 30-40 хиляди лева (в някои случаи);
  • гаранция за надеждност от държавата.

  Когато избирате ипотека, трябва да сте подготвени за лихва над 11% годишно.