Душовете не са добри само за хигиената – те подсказват идея и за творчеството. В едно изследване публикувано през 2012 г. в списание Psychological Science (Психологична наука) се описва как доброволци получават за решение творчески задачи с последващ период на почивка. През интервала на почивка част от тях се занимават със сложни задачи, а друга част изпълняват прости действия, което дава възможност на ума им да се рее (както това прави душът). Тези от тях с простите действия били по-успешни в решаване на поставените в началото сложни задачи.