Домоуправителят отговаря за недовършените ремонти в сградата, за различни аварии и конфликтни ситуации между съседите. Той събира пари от живущите, за да се покрият всички разходи по блока, в който все пак живеят всички. Поради тази причина дават еднаква сума пари. Всички тези задължения изискват свободно време, стриктна организация и здрава нервна система.

Всяка сграда трябва да има домоуправител, както гласи ‚,Закона на етажната собственост“. Отговорникът на сградата се избира по принцип на общото събрание на  собствениците, което се провежда минимум веднъж годишно. Подходящият кандидат трябва да може да отделя време за задълженията си, да е наясно с нормативната уредба и да може да комуникира адекватно с хора на всякаква възраст.

Повечето от парите, които трябва да се събират, са за консумативни разходи като осветление по стълбището и коридорите на сградата, почистването и асансьор, ако има такъв. Домоуправителят трябва да дава отчет за всеки лев, който е взел от живущите. За задълженията, с които се занимава той не получава заплата и затова трудно се намират желаещи да работят само за благодарност. Задълженията, с които се натоварва са изключително много и за да се справи с всяко едно се изисква достатъчно свободно време.

При избирането на отговорник на сградата, той трябва веднага да се запознае с всеки един от живущите и правилата, и задълженията си. Но има хора, които смятат тази информация за ненужна, пренебрегват я и не могат да се справят с ангажиментите си, свързани с блока. Това води до куп проблеми и може лесно да ви премахнат от тази длъжност, заради несериозното ви отношение. Наистина е сложно и малко хора биха издържали напрежението да са домоуправител, особено заради факта, че някои живущи отказват да плащат каквото и да било.

Но ако запазите самообладание може да се справите с тази нелека задача и не само  това – вие ще вкарате ред във входа и ще бъдете уважаван от съкооператорите си. За това, ако имате време и сили за тази длъжност, то с удоволствие може да я приемете. Съкооператорите ви ще бъдат доволни, че са избрали правилния домоуправител и са спазили закона за етажнта собственост.